NLITED är en gratis öppen plattform för e-lärande för utbildning om dagsljus.


NLITED - New Level of Integrated TEchniques for Daylighting education (Project Ref: 2020-1-IT02-KA203-079527)
NLITED-projektet genomförs av ett konsortium bestående av fyra europeiska universitet: Niccolò Cusano University [(IT), DTU (DK), Gdańsk Tech (PL) och Lunds Universitet (SE) med samarbete med många associerade partner.
www.nlited.eu
Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna webbplats publiceras i utbildningssyfte och återspeglar endast författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för den användning som kan göras av informationen som finns på webbplatsen.
Foto med tillstånd av Stefano Fristachi (https://www.stefanofristachi.com).

Stäng